İhracatçı Olmak

Elinizdeki kitap ihracata yeni başlayanlar için bir kılavuz, bir ders kitabı niteliğinde bir çalışmadır.
Kitabın ana çıkış noktası, Her ürün kendi ekonomisini yaratır düşüncesinden hareketle ekonomi kitaplarında yazılı olan çağdaş bilimsel pazarlama kurallarından uzak kalan piyasaların yıllar içerisinde oluşturdukları kendi geleneksel kurallarının çağdaş bilimsel kurallarla çatışmasının hikayesidir.
Kitabın odak noktası pazarlamadır. Dahası, ihracata dönük pazarlamadaki zafiyetimizin irdelenmesidir. İhracat yapısı içerisinde çağdaş pazarlama kurallarını görmezden gelen veya bilmeyen bir yapının oluşması, dahası bu ortamdaki iş insanlarının geleneksel pazarlamayı dahi aşan bir seyirden çıkıp ihracat anlayışını Dükkan senin abi noktasına getirmeleri ve bu ortamda yürütmedeki ısrarları sonucu ihracatımız üzerinde görülen yanlışlar veya eksiklerdir. Bir anlamda pazarlama gurularının piyasa gerçeklerinden, piyasa elemanlarının da modern pazarlama kurallarından habersiz kaldıkları noktadır bu. Bir ürünü üretmek başka şeydir, o ürünü satabilmek başka.
Kitapta; İhracata yeni başlayanlar ne yapmalı ?, İhracat pazarlarımız nereleridir ve özellikleri nedir ?, Pazar nasıl yaratılır ?, İhracatta rakibiniz dışarıda değil içeridedir, Marka olmak şart mıdır ?, İhracatta her şey seyahat midir ?, Müşteri nasıl bulacağız ?, İhracatta kontrolünüzde olmayan nedenler nelerdir ?, İhracatta koruma tedbirleri nelerdir ?, Uluslar arası blok ülkeler hangileridir ?, Dış Ticarette ödeme ve teslim şekilleri nelerdir ? sorularına cevaplar bulabilirsiniz.

Prof. Dr. Güngör Uras
Milliyet Gazetesi Yazarı

Şevket Sürek uzun yıllar ihracatı artırma çabası içinde olmuş bir yönetici, bir iş adamı ve bir yazar.Bu çalışmaların sonucu olan birikimini ihracat mutfağından bir bakışla sayastroloji-fal-ruya-tabirleri-203.html'>falara dökmüş.Bu kitap sadece ihracat usullerini anlatan bir kitap değil.Türk ihracat yapısını yorumlayan, ihracatın her aşamasında karşılaşılan olayları ve sorunları önceden gören ve tatlı bir anlatım ile çözüm arayan bir başucu kitabı.Kısaca Şevket Sürek ihracatın kitabını yazmış.

Prof. Dr. Güven Sak
TOBB Üniversitesi Dekan Yardımcısı
Referans Gazetesi Yazarı

Tam da ihracatımızın 1980lerin malı sat, parayı kap, gel yaklaşımından yirmi birinci yüzyılın pazarlama gereklerine adapte etmeye çalıştığımız bir dönemde, Şevket Sürekin bu eseri son derece önemli bir başucu kitabı niteliğinde. Sadece KOBİ sahiplerinin ve yöneticilerinin değil, kamudaki karar alıcıların, akademisyenlerin, hasılı ihracat ile ilgili herkesin mutlaka okuması ve dersler çıkarması gereken bir kitap.