CUMHURİYET

29 Eki 2013

29 Ekim 1923,

Atatürk ve arkadaşlarınca,

Cumhuriyetin ilan edilip Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğunun ilan edildiği gün.

Bugün 90.ncı yılı ve bayram günümüz.

Kutlu olsun.

                                                                                         

                                                                                      ****

 

Savaşlardan yorgun,

Yokluklardan bitkin,

Osmanlı’nın mutlakiyet yönetimi altında içine kapanmış, bunalmış,

Osmanlı’nın kaptırdığı ülke topraklarını Kurtuluş savaşıyla geri almış,

Silkinmiş, uyanmış, Meclisini kurmuş,

O Meclis Cumhuriyeti ilan etmiş, halkı demokrasiyle tanışmış.

29 Ekim 1923 günü Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğu tüm dünyaya duyurulmuş.

Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan, Türk , Kürt, Laz , Çerkez, Gürcü, Boşnak, Arnavut, Rum , Ermeni , Yahudi , Hıristiyan, Müslüman, Musevi demeden herkesçe kabul görmüş, benimsenmiş.

Hep beraber , devrimler yapılmış,

Modern bir Türkiye için dünyaya açılmış.

 

                                                                                           ****

 

Büyük Atatürk’ün 20 Ekim 1927 de Gençliğe Hitabesinin bir önemli paragrafını bir kere daha okuyalım:

“Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler”

Bu büyük görüşten tam 86 yıl sonra gelin olan bitene beraberce bakalım.

 

                                                                                           ****

 

90 yıl önce bu coşkuyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran o Mecliste, bugün Cumhuriyet kazanımlarını  yok etmeye çalışanlar var.

Bir çoğunu tenzih etmekle beraber,

Türkiye adından rahatsız olanlar var.

Ay yıldızlı Bayrağını tanımayanlar var,

Türklüğe, Cumhuriyet rejimine sadakati ifade eden Andımızdan rahatsız olanlar var.

O kürsüde Türkiye Cumhuriyetini koruyacağına dair yemin edenlerin , yeminlerini tutmadıkları var.

Türkiye Cumhuriyetinin en önemli kazanımı olan Laikliği yıkıp şeriat getirmek isteyenler var,

Cumhuriyetin devrimlerini tanımayanlar var.

Cumhuriyet bayramlarını tanımayanlar var.

Cumhuriyeti kuranlara mihnet ve saygı duymayanlar var.

Cumhuriyet rejiminin 90 yıldır bir arada tutmayı başardığı farklı ırk ve milliyetten insanları bölmek, ayrıştırmak isteyenler var.

Cumhuriyetimizin kurucularını yad etmek , bayramlarını kutlamak için anıtlarına, törenlere hastalık bahanesiyle gitmeyenler var,

Kurucumuzun anıtına gidip de saygı göstermeyi “ sap gibi dikilmek”  şeklinde ifade edenler  var.

90.ncı yıla girdiğimiz bugünde gazete sayfalarında yapılan bir güzel yatırma “Boğazdan Sultan Geçişi” şeklinde manşet atarak Asrın  en önemli Projesi olan Türkiye Cumhuriyetinin 90.ncı yılına gölge düşürmek isteyen bir basın var.

O meclisin gerçekleştirdiği devrime inat Meclise başörtüsüyle girmeye hazırlananlar var.

Hasılı, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak isteyenler var.

Atatürk’ün 86 yıl önce Gençliğe hitabesinde ifade ettiği tüm tanımlar, tarifler, kişiler, kurumlar, niyetlerin hepsi günümüzde mevcut.

 

                                                                                            ****

 

Bunların hepsi o Meclisin kurduğu Cumhuriyet rejiminin verdiği imkanlarla o Mecliste olduklarını Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde özgürce yaşadıklarını unutan Cumhuriyet nankörleridirler.

Cumhuriyeti kurmak için kurtuluş savaşında savaşanlara, şehit düşenlere, gazi olanlara  ihanet eden gafillerdir.

Onlar ki , Türk topraklarını köhne, pahidat anlayışıyla yönetip halkını kul , köle ,teba, ümmet görüp perişan eden ve  bunlarla yetinmeyip yabancıların mandası altına sokmak isteyenleri özleyen bu amaç uğruna Cumhuriyet rejiminin temeline dinamit koyanlardır.

Ne yaparlarsa yapsınlar,

Ne düşünürlerse düşünsünler,

Muaffak olamayacaklar  ve Türkiye Cumhuriyetini oluşturan mozaik’in temsilcileri 90.ncı yılı da, 900.ncü yılı da  aynı coşku içinde  kutlayacağız.

Nice kutlu ve mutlu Cumhuriyet bayramlarına.