İşte Türkiye’nin AB karnesi

30 Eki 2013

AB Komisyonu, 2013 Türkiye İlerleme Raporu’nu 16 Ekim 2013 Çarşamba günü yayımladı. Raporda yer alan tespitlerden bazıları:

 • Gümrük Birliği değerlendirmesi sonucunda düzenlenecek rapor 2013 sonunda yayımlanacaktır.
 • AB-Türkiye arasındaki ticaret toplamı 2012 yılında 123 milyar Euro’ya ulaşmıştır.
 • Türkiye AB’nin 6. ticaret ortağı durumundadır.
 • 2013 yılı için Türkiye’ye Katılım Öncesi Yardım Enstrümanı (IPA) kapsamında 903 milyon Euro ayrılmıştır.
 • Toplanma hakkı ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ilgili yasalar ve bunların uygulanması Avrupa standartlarına çıkarılmalıdır.
 • 30 Eylül’de açıklanan demokratikleşme paketinin uygulanması için gerekli kanun ve kararnamelerin çıkarılarak onaylanması gereklidir.
 • Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerinin sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen etkinliklerde halkla bir araya gelmesi anayasa
 • tartışmalarını canlandırmıştır.
 • Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda dört siyasi partinin önerileri kapalı oturumlarda tartışılmaktadır. Toplantı tutanakları ve
 • Komisyon’a iletilenler yayınlanmamaktadır.
 • Bağımsız kurumların faaliyetinin konuyla ilgili bakanlıkların denetimi altında olması AB müktesebatına aykırıdır.
 • Yasa kalitesinin artırılması için etki analizi yapılması gereklidir.
 • Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Stratejisi’nin uygulanmasına devam edilmiştir.
 • Yeni din kitapları diğer dinleri daha fazla kapsayıcı olmuştur.
 • Milletvekili ve üst düzey kamu görevlilerinin yolsuzluk ve benzeri suçlarda yargılanmalarını engelleyen dokunulmazlıklarının kısıtlanmasıyla
 • ilgili hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir.
 • Yolsuzluğa karşı GRECO tavsiyeleri tam olarak uygulanmamaktadır.
 • İhaleye hile karıştırma suçunun cezası azaltılmıştır. Kamu görevlilerine uygulanan ceza 5-12 yıldan 3-5 yıla indirilmiştir. Yolsuzluklarla ilgili cezaların caydırıcı olması gereklidir.
 • Mevcut yasalar birleşik vakıfların ya da Alevi vakıflarının el konan mallarının iadesine izin vermemektedir.
 • Tutuklu çocuklar uygun şartlarda barınmamaktadır.
 • Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması hâlâ imzalanmamıştır.
 • Türkiye kişi başı GSYH’si (satın alma paritesi esasına göre düzeltilmiş olarak) 2012 yılında AB ortalamasının %56’sına ulaşmıştır.